معرفی محصول

 

سود سوز آور پرک (CAUSTIC SODA FLAKES)

سود پرک ماده جامدی به شکل پولک و به رنگ سفید،بدون بو است.
این ماده به راحتی رطوبت را جدب می نماید و خاصیت چربی زدایی داردو به هنگام حل کردن سود پرک در آب حرارت زیادی ایجاد می شود.سود پرک با فرمول شیمیایی NaOHتقریبآ در 60% صنایع استفاده می شودو یکی از پرکاربرد ترین مواد شیمیای در صنایع است.