موارد مصرف

 

موارد مصرف

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی : جهت خنثی سازی، چربی گیری ،تصفیه کردن محصولات نفتی
صنعت کاغذ سازی :جداسازی الیاف سلولز از لگینین،افزایش PHدر فر آیند تخمیر الیاف کاغذ
صنعت چرم و نساجی :زدودن مو ،حذف پروتئین های غیر الیافی، چربی زدایی
صنایع غذایی و کشاورزی :شیر و لبنیات ،روغن کشی ،شیرین سازی زیتون ،تولید شکلات و کاکائو،تصفیه نمک،کنسرو سازی ،نوشابه سازی و ....
شوینده بهداشتی و آرایشی
صنایع آلومینیوم سازی
شیشه سازی
رنگ و رزین
فرآورده های معدنی
باطری سازی