بسته بندي مناسب

سود سوز اور در مخازن فلزي و يا ظرفهاي پلاستيكي مناسب و مقاوم و در دماي پائين و دور از مواد ناسازگار با اين ماده نگهداري و انبار شوند.محصولات

اثرات زيست محيطي

-0 ورود سوز سوز آور به محيط زيست باعث افزايش اسيديته ( پي اچ) آب و خاك ميشود. در شرايط جديد برخي از جانواران، گياهان ، ابزيان و ماهي ها اسيب مي بينند. جذب شدن گاز كربنيك از هوا و تركيب با سود سوز اور با گذشت زمان اين تاثير را كاهش مي دهد

محصولات

مقررات حمل و نقل

براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت شود. مقررات مربوط به سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است

محصولات

مواد نا سازگار

مثال بعنوان مي دهد. اين ماده به شدت با بسياري از مواد آلي و غيرآلي واكنش با اسيدهاي قوي، نيتروآروماتيك، تركيبات نيتروپارافين و ارگانوهالوژن، گليكول و پيركسيدهاي آلي تركيب مي شود.

محصولات

سود سوز آور پرک (CAUSTIC SODA FLAKES


این ماده به راحتی رطوبت را جدب می نماید و خاصیت چربی زدایی داردو به هنگام حل کردن سود پرک در آب حرارت زیادی ایجاد می شود.سود پرک با فرمول شیمیایی NaOHتقریبآ در 60% صنایع استفاده می شودو یکی از پرکاربرد ترین مواد شیمیای در صنایع است.

موارد مصرف سود کاستیک پرک :


کارایی محصولات ما110%


صنعت نفت و گاز و پتروشیمی- صنعت کاغذ سازی - صنعت چرم و نساجی - صنایع غذایی و کشاورزی - شوینده بهداشتی و آرایشی - صنایع آلومینیوم سازی - شیشه سازی - رنگ و رزین - فرآورده های معدنی - باطری سازی
بیشتر بدانید