خصوصیات

6
آنالیز شیمیایی
آوریل 29, 2014
9
سود سوز آور
می 1, 2014

خصوصیات

کسانی هم که با کفششان نمی‌دوند احتیاج دارند تا کفش‌هایشان را تعویض کنند. بدین منظور هر چند وقت یکبار کفش‌هایتان را بررسی کنید که آیا بر اثر استفاده‌ی مداوم کیفیتش افت کرده یا نه. اگر هر گونه پارگی یا فرسودگی بیش از اندازه در کف کفشتان مشاهده کردید.

نمونه :

کفش های فوتسال

به تاریخ :

زمستان 74

فروشگاه :

پارس

تخفیف :

تا آخر فصل