موارد مصرف

6
آنالیز شیمیایی
آوریل 29, 2014

موارد مصرف


کفش فوتبال: اين کفش بايد طوري ساخته شود که طيف حرکتي فيزيولوژيک را محدود نکند. تخت کفش نيز بايد طوري طراحي شده باشد که از زخم شدن وسط کف پا جلوگيري کند درعين حال امکان حرکت قوسي مناسب نيز وجود داشته باشد

کفش فوتسال: با توجه به افزايش فشار بر روي رباط، غضروف ها بويژه مچ پا، زانو و تاندون آشيل کفش هاي تخت آجدار (Bristle Sole)مطلوب است تا قابليت ضربه گيري بيشتري درتخت کفش داشته باشد.

انتخاب کفش مناسب با اندازه و شکلي مطلوب يکي از نکات قابل توجه براي افرادي است که ورزش مي کنند، به راستي کفش ورزشي مناسب بايد چه شاخص هايي داشته باشد و آن را چگونه انتخاب کنيم؟ تهيه کفش ورزشي مناسب که امروزه به عنوان يکي از ابزار اصلي هر رشته ورزشي مطرح است براي اجراي بهتر ورزش بسيار مهم بوده و داراي سه کارکرد اصلي حفاظت از پا، راحتي و حمل وزن بدن است.
به طور کلي عناصر آناتوميک و فيزيولوژيک به طور همزمان سبب حرکت موثر مي شوند. درحرکت سه فاکتور حرکت ايمن، حرکت موثر و حرکت با کيفيت بسيار مهم است.